Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodejcem (Josef Jung, Českolipská 394 / 8, 190 00 Praha 9, IČO : 6393 0650, DIČ: CZ6105271227) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění).

CENA ZBOŽÍ

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, email) dle platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

K potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

V případě objednávky na Slovensko je kupující povinen zboží nejdříve uhradit bankovním převodem a po přijetí platby je zboží odesláno. Po vytvoření objednávky kupující obdrží veškeré podklady pro provedení platby ( číslo účtu , variabilní symbol ).

Číslo účtu společnosti: 14690399/0800

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu bude toto zboží doručeno prostřednictvím služeb České pošty, a.s. nebo Slovenské pošty, a.s..

Kupujícímu se bude k ceně zboží započítávat i odpovídající cena za dodání dle aktuálního tarifu dopravce.

V případě, že celková cena objednaného zboží překročí hranici určenou prodejcem, vztahuje se na objednávku akce doprava zdarma. K ceně zboží se tak nebude připočítávat cena za dopravu. Akce doprava zdarma se vztahuje pouze na první zaslání objednávky. V případě opakovaného odeslání objednávky, způsobené např. předchozím nevyzvednutím objednávky na poště, se akce doprava zdarma ruší. Cena za dodání pak bude určena dle aktuálního tarifu dopravce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží bude dodáno na dobírku, platba tedy bude probíhat při předání zboží kupujícímu 3. osobou (přepravcem) nebo bankovním převodem..

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 53 a násl zákona č. 40/1964 Sb., má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující může realizovat toto své právo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • zboží musí být vráceno včetně původního, nepoškozeného obalu (obal, např. krabice od bot, je vždy plnohodnotnou součástí prodávaného zboží),
 • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Peníze jsou vráceny platbou prostřednictvím složenky poukázanou na jméno a adresu kupujícího (zde je stržen poplatek za tuto službu, který si účtuje Česká pošta a.s. dle aktuálního ceníku) nebo bankovním převodem .

Zboží zasílejte vždy DOPORUČENĚ, nikoliv na dobírku.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2011. Změny vyhrazeny.

Distribuční značky

 • Hype
 • RocaWear
 • Phat Farm
 • Baby Phat
 • Crooks and Castles
 • Apple Bottoms
 • Montana-cans
 • Two Angle
 • Johnny Blaze
 • PyroManiac
 • Ruff Ryders

Další značky

 • 3M
 • CammoBrand
 • Edding
 • Famous Stars and Straps
 • Flat Fitty
 • Glamorous by Glam
 • Grog
 • Joker
 • Karl Kani
 • Pelle Pelle
 • Sean John
 • Urban Classics
 • DADA
 • New Era
 • South Pole
 • Raw Blue
 • Zoo York
 • Master Dis
 • Storm
 • Molotow
 • Ecko
 • G-Unit
 • Miskeen
 • Illmatic
 • Mounko

Grafittishop, Zapsáno v RŽP MČ Praha 9 pod. č.j.: ŽIV/145/2012/RAD/4